Download e-book for iPad: 1914 by Peter Olausson

By Peter Olausson

ISBN-10: 9137142844

ISBN-13: 9789137142845

Alla känner until eventually mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en stoop eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until eventually världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read Online or Download 1914 PDF

Best swedish books

Get Gratis? : Om kvalitet, pengar och skapandets villkor PDF

Den här essäsamlingen vill lägga bort utropstecknen och tala bortom särintressen. Därför sätter vi ett frågetecken efter "gratis". Hur ska filmer, dataspel, musik och litteratur bekostas om eller när dagens regelverk slås ut? Vad är värt att skydda och until vilket pris?

Download e-book for kindle: Vad jag säger ... och vad du hör - om konsten att mötas by Jana Söderberg

Hur ofta pratar vi inte förbi varandra eller until eventually och med över varandra? Antingen det gäller hemma eller i arbetslivet, är det viktigt att vi kan mötas och förstå varandra. Ibland, särskilt i konfliktfyllda sammanhang, vill det sig bara inte och klyftan mellan oss bara ökar.

New PDF release: Kaos - ett grekiskt krislexikon

Kris är ett grekiskt ord. Sedan den hellenska ekonomin raserades har Grekland blivit Europas akilleshäl. Grekerna, som tyckt sig födda med segern i blodet, har blivit klassens värstingar.

Kaos är boken som ser krisen genom grekernas ögon. Alexandra Pascalidou rör sig lika självklart bland skeppsredarfruar, glittriga tv-personligheter och kändisgräddan som bland barnhemsbarn, politiska extremister och volontärer som nattvandrar på bordellerna. I taxibilar och på spårvagnar uppstår spontana debattarenor: krisen har gjort alla until politiska experter.

Kaos är en medryckande, närgången och djupt personlig uppgörelse med landet som gått från dionysiska fester until svältdiet.

Marked as retail on unique obtain resource.

Download PDF by Peter Olausson: 1914

Alla känner until mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så.

Additional resources for 1914

Example text

Ett Experiment är en metod som utvecklings- viktigt krav för att man sedan ska kunna psykologin har lånat från naturvetenskapen. generalisera utifrån de resultat man får från Ett experiment kännetecknas främst av en sitt urval är representativitet. Det betyder kontrollerad situation där man utifrån resul- att undersökningsgruppen ska vara typisk taten kan avgöra vad som orsakar vad. Detta för och spegla viktiga egenskaper hos hela kräver väl definierade begrepp och exakta den population från vilken man har tagit mätningar av dessa.

Det handlar om allmänna regler, normer och värden som det enskilda barnet lärt sig i samspelet med andra personer. "Jaget" eller subjektsjaget befriar barnet från att enbart vara beroende av andras synpunkter, dvs. det står för eget initiativ och utgör en grund för barnet att skapa sin egen jaguppfattning. Medvetande och självuppfattning är således sociala processer, inte biologiska produkter. För att kunna G e o r g e Herbert Mead. ) upprätthålla ett jag och en identitet måste människan befinna sig i en ständig dialog ler några få personer, främst föräldrarna.

Dessa fyra stadier kan ses som en är åldersrelaterade och uppbyggda på ett trappa där de senare stadierna bygger på de sätt som gör att barnens tänkande i en viss föregående. fas delvis skiljer sig från tänkandet under en Det sensori-motoriska stadiet omfattar i stort sett åldern 0—2 år. Enligt Piaget tänker barnet då endast genom sina sinnen och genom sina motoriska färdigheter. Det hela börjar med reflexer och slutar med en komplex samordning av sensoriska och motoriska färdigheter. Spädbarnens uppfattning av saker och ting i omvärlden är begränsad till de saker de själva kan rikta sina handlingar gentemot.

Download PDF sample

1914 by Peter Olausson


by Christopher
4.1

Rated 4.52 of 5 – based on 36 votes